Instagram Facebook

ONLINE COACHING

Het coachingstraject is een traject van een maand waarbij je twee keer in de week mailcontact hebt met de coach. Je bepaalt zelf op welk tijdstip, hoeveel en hoe lang je schrijft. Het schrijven helpt om zaken te verwerken en te ordenen, maar ook om dichterbij je eigen gevoel te komen en te bepalen welke koers je wil gaan varen. Het traject is opgebouwd in vier verschillende fasen (gebaseerd op Mindfull Analysis):

 

  • Eerste fase: in de eerste fase zal de coach samen met je onderzoeken hoe de situatie nu is en waar er vraagstukken liggen. Dit kan om alle mogelijke onderwerpen gaan, bijvoorbeeld over loopbaan keuzes, relatieproblematiek, het ervaren van stress of het gevoel te hebben “vast” te zitten in het leven.

  • Tweede fase: In de tweede fase zal er samen met de coach gekeken worden naar de onderliggende oorzaken en patronen. Wat zijn de redenen dat de situatie is zoals hij is? Beperkende gedachtes en overtuigingen worden verder onderzocht.

  • Derde fase: In de derde fase zal er verder gekeken worden naar welke mogelijkheden er zijn om verder te gaan. Welke richting wil je op en wat heb je hiervoor nodig?

  • Vierde fase: In de vierde fase krijg je de ruimte om samen met de coach een concreet plan op te stellen. Welke stappen ga je ondernemen en hoe wil je dit aan gaan pakken?